Raporti i komisionit të ankesave të provimit pranues Bachelor

27 Korrik 2022
SHARE

Në linkun e poshtëshenuar gjeni raportin e ankesave të provimit pranues Bachelor per vitin akademik 2022/2023, ku komisioni i ka REFUZUAR te gjitha ankesat e kandidatëve.

 

Shkarko raportin e ankesave të provimit pranues Bachelor.

 

 

Komisioni për shqyrtimin e ankesave:

Dr.Gani Ibrahimi

Prof.Ass.Dr. Besnik Morina

Prof.Ass.Dr. Bahri Gjinovci