Raporti i komisionit të ankesave të provimit pranues Bachelor(afati i dytë plotësues)

23 Shtator 2022
SHARE

Më poshtë gjeni raportin e ankesave të provimit pranues Bachelor - afati i dytë plotësues per vitin akademik 2022/2023, ku komisioni e ka REFUZUAR ankesën e kandidatit Albin Alen Shala.

 

Komisioni për shqyrtimin e ankesave:

Dr.Gani Ibrahimi

Prof.Ass.Dr. Besnik Morina

Prof.Ass.Dr. Bahri Gjinovci