Njoftim - çasja në SEMS për studentët e rinj

01 Nëntor 2022
SHARE

Të nderuar studentë,

  • Tek përdoruesi shkruani: Numrin e ID-së
  • Fjalëkalimi: Numri personal ( pasi të qaseni jepni një fjalëkalim të rinj që të qaseni për tjera herë)
  • Ndërsa për studentat e afatit plotësues që nuk e dijnë numrin e ID të qasen në këtë link https://studenti.uni-pr.edu/FindId e gjejn numrin e ID-së dhe pastaj i regjistrojnë lëndët.

 

Suksese !