Mëso më shumë për e-Karrieren dhe si të avancohesh në vemprimtarinë që e ke perzgjedh.

NJOFTIM: WEBINAR / PUNËTORI - Studioni dhe specializohuni jashtë vendit në USAMV Cluj-Napoca, përmes Programit Erasmus+ / Datë: 27 Janar 2022, Ora: 15:00
Lexo më shumë
SESION INFORMUES NGA YOUNG CELL SCHEME / Datë: 20 Mars 2024 / Ora: 11:15
Lexo më shumë
UP-ja organizon webinar për “Mundësitë në universitet” – Prezantim i AlumniUP
Lexo më shumë

Exploro Fakultetin.

Programet

Bachelor, Master dhe Doktoraturë

Lexo më shumë

CV-të e stafit

Lexo më shumë

Dokumente

Vendime, Rregullore, Konkurse etj.

Lexo më shumë

Na ndiqni në mediat sociale përmes faqeve zyrtare.

Disa fjalë nga studentët tanë.

Ikumi Ishidate

Happy Student
I will never forget the time I spent in Prishtina. I believe that applying to PISU was definitely one of the best decisions I've made during my master program.

Gylymser Hoxhaj

Happy Student
International Summer university of Prishtina, is one of the best experiences which every student of Kosovo should undergo.