Konferenca
Konferenca e III-të Ndërkombëtare Shkencore për Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet 2021 - Libri i Abstrakteve
Publikuar me: 12/01/2023 Shkarko
Konferenca e II-të Ndërkombëtare Shkencore për Edukim Fizik, Sport dhe Shëndet 2019 - Libri i Abstrakteve
Publikuar me: 13/01/2023 Shkarko
Konferenca Shkencore për Edukim Fizik Dhe Sport 2015 - Libri i Abstrakteve
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Konferencë e mbështetur nga BE-ja mbi Shkencat Sportive Universiteti i Prishtinës - 2-4 Prill 2014
Publikuar me: 24/01/2023 Shkarko
Konferenca 2011
Publikuar me: 05/02/2023 Shkarko