Rezultatet e provimeve
Rezultatet Procesi Stervitor Futboll-Janar 2023
Publikuar me: 26/01/2023 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT Janar 2023
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT-ANTIDOPINGU janar 2023
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Rezultatet Çështjet sociale në Sport dhe edukim fizik Afati Janar 2023
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
REZULTATET _ TE USHQYERIT NE SPORT SHENDTE DHE MIREQENIE janar 2023
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko
Rez e pr. Zhvillim motorik. afati i Nëntorit 2022
Publikuar me: 30/11/2022 Shkarko
Rezultati i provimit nga lënda NOT DHE SIGURIA NË PISHINË nentor 2022
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Rezultate nga Lenda Sportet Luftarake - afati i Nentorit
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
Rezultatet nga Lenda Fitnes - afati i Nentorit
Publikuar me: 29/11/2022 Shkarko
REZ. E PROVIMIT PREGADITJA FIZIKE E SPORTISTËVE afati i NENTORIT
Publikuar me: 28/11/2022 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT Nentor 2022
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
Rezultatet nga lenda Aspektet Psikosociale ne Edukim Fizik dhe Sport- Nentor 2022
Publikuar me: 25/11/2022 Shkarko
REZULTATET - TE USHQYERIT NE SPORT SHENDTE DHE MIREQENIE -Nentor 2022
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Rezultatet Çështjet sociale në Sport dhe edukim fizik - Afati Nentor 2022
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Rezultatet nga lenda Hyrje në fiziologjinë e ushtrimeve dhe sportit Ba-Nentor 22
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Rezultatet nga lenda Fiziologji e Avancuar Sportive MA-nentor 22
Publikuar me: 24/11/2022 Shkarko
Rez e pr. Metodat kërkimore me Statistikë, Bachelor, afati i Nëntorit 2022
Publikuar me: 21/11/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit Volejboll - afati i nentorit
Publikuar me: 21/11/2022 Shkarko
PROVIMIN NGA LËNDA – REKREACION dhe NGA LËNDA – SKIJIM nentor 2022
Publikuar me: 21/11/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda Anatomia Funksionale, afati i nentorit 2022
Publikuar me: 21/11/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit Metodat e Avancuara te Stervitjes- Afati i Nentorit
Publikuar me: 17/11/2022 Shkarko
REZULTATET - Bazat e planifikimit të mësimdhënies në shëndet dhe mirëqenie
Publikuar me: 08/11/2022 Shkarko
Rezultatet nga teoriae trajningut sportiv
Publikuar me: 08/11/2022 Shkarko
Rez. e provimit - Zhvillim motorik. afati i Shtatorit 2022
Publikuar me: 01/10/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda e volejbollit 21.09.2022
Publikuar me: 29/09/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Fushimi Malor dhe Bregdetar
Publikuar me: 29/09/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit Lidership afati i shtatorit 2022
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit Gjimnastike shtator 22
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit Metodat e Avancuara te Stervitjes- Afati i Shtatorit
Publikuar me: 26/09/2022 Shkarko
Rez e provimit Metodat kërkimore me Statistikë, Bachelor, afati i Shtatorit 2022
Publikuar me: 25/09/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit ne TTS
Publikuar me: 20/09/2022 Shkarko
Rezultatet nga Mjekesia Sportive
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Rezultatet nga Anatomia
Publikuar me: 19/09/2022 Shkarko
Rezultati i provimit nga lënda NOT DHE SIGURIA NË PISHINË shtator 2022
Publikuar me: 14/09/2022 Shkarko
Rezultatet Procesi Stervitor Futboll-1
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Rezultatet Edukim Fizik Special Zgjedhore
Publikuar me: 12/09/2022 Shkarko
Rezultatet nga Traumatologjia dhe ndihma e pare
Publikuar me: 11/09/2022 Shkarko
Rezultatet nga rekreacioni
Publikuar me: 11/09/2022 Shkarko
Rezultatet Cështjet sociale në sport dhe edukim fizik - Shtator 2022
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT HYRJE NE FIZIOLOGJINE MJEKESORE Ba-shtator-2022
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT FIZIOLOGJI E AVANCUAR SPORTIVE MA-Shtator-2022
Publikuar me: 09/09/2022 Shkarko
Relutatet nga Lenda Fitnes - shtator 2022
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT PREGATITJA FIZIKE E SPORTISTËVE
Publikuar me: 06/09/2022 Shkarko
Rez e pr. Metodat kërkimore në ed.fizik dhe shkencat sportive - Master
Publikuar me: 03/09/2022 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT shtator 2022
Publikuar me: 02/09/2022 Shkarko
Rezultatet, Afati i Shtatorit_ Shëndeti dhe aktiviteti fizik
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Rezultatet në Lëndën_ Didaktikë e edukimit fizik, afati i Shtatorit
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Rezultatet antidoping
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
REZULTATET _ TE USHQYERIT NE SPORT SHENDTE DHE MIREQENIE Shtator 2022
Publikuar me: 01/09/2022 Shkarko
Rezultatet - Bazat e Planifikimit te mesimdhenies ne shendet dhe mireqenie - Shtator 2022
Publikuar me: 29/08/2022 Shkarko
Rezultatet Anatomi - Qershor 2022
Publikuar me: 25/07/2022 Shkarko
Rezultatet - Mjekesi Sportive
Publikuar me: 25/07/2022 Shkarko
Rezultatet nga Provimi i lëndës LIDERSHIPI të datës 15 Korrik 2022
Publikuar me: 18/07/2022 Shkarko
Rezultatet nga Provimi i lëndës Gjimnastikë të datës 15 Korrik 2022
Publikuar me: 18/07/2022 Shkarko
Rez e pr. ZHVILLIM MOTORIK Afati i Qershorit 2022
Publikuar me: 15/07/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit TTS- Afati i Qershorit
Publikuar me: 14/07/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit Metodat e Avancuara te Stervitjes- Afati i Qershorit
Publikuar me: 13/07/2022 Shkarko
Rezultatet në Lënden_ Shëndeti dhe aktiviteti fizik, afati Qershorit
Publikuar me: 12/07/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT HYRJE NË FIZIOLOGJINË E USHTRIMEVE DHE SPORTIT
Publikuar me: 11/07/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda Fitnes
Publikuar me: 07/07/2022 Shkarko
Rezultati i provimit nga lënda NOT DHE SIGURIA NË PISHINË qershor 2022
Publikuar me: 06/07/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit-Testimet dhe rekomandime stërvitore
Publikuar me: 05/07/2022 Shkarko
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR PROVIMIN NGA LËNDA – SKIJIM (viti III-të)
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Rez e pr. Metodat kërkimore në ed.fizik dhe shkencat sportive i qershorit 2022
Publikuar me: 30/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Preventiva e lëndimeve në sport
Publikuar me: 28/06/2022 Shkarko
PROVIM NGA LËNDA E VOLEJBOLLIT
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
PROVIM NGA LËNDA SOCIOLOGJI E SPORTIT
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR PROVIMIN NGA LËNDA – SKIJIM
Publikuar me: 27/06/2022 Shkarko
Rez. e pr. Metodat kërkimore me Statistikë, Bachelor, afati i Prillit 2022
Publikuar me: 25/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit në lëndën e Kineziologjisë të mbajtur më datë 23.06.2022
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR PROVIMIN NGA LËNDA – REKREACION
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT KANË KALUAR PROVIMIN NGA LËNDA – PROCESI STERVITOR NE SKIJIM
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
Rezultatet SHMAF - Master
Publikuar me: 24/06/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT PREGATITJA FIZIKE E SPORTISTËVE
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT FIZIOLOGJI E AVANCUAR SPORTIVE MA – QERSHOR 2022
Publikuar me: 23/06/2022 Shkarko
Rezultatet Edukim Fizik Special Zgjedhore
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
REZULTATET Bazat e planifikimit të mësimdhënies në shëndet dhe mirëqenie
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
REZULTATET - praktika në Procesin Stervitor II (20.06.222)
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Rezultatet Procesi stervitor ne futboll-qershor
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT-ANTIDOPINGU
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Rezultatet - Traumatologjia dhe ndihma e parë1
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Rezultatet - Të ushqyerit në sport, shëndet dhe mirëqenie
Publikuar me: 20/06/2022 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentëve në Lëndën Didaktikë e Edukimit Fizik dhe Metodikë e Edukimit Fizik, Afati i Qershorit
Publikuar me: 17/06/2022 Shkarko
Rezultatet Çështjet sociale në Sport dhe edukim fizik
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
REZULTATET Aspektet Psikosociale ne Edukim Fizik dhe Sport
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
REZULTATET - Fair Play në Sport 13.06.2022
Publikuar me: 15/06/2022 Shkarko
REZULTATET - Matjet dhe Testimet ne Sport 14.06.2022
Publikuar me: 14/06/2022 Shkarko
Rezultatet Nutricioni - Afati i Qershorit
Publikuar me: 13/06/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lenda e Rekreacion, Skijim - Prill 2022
Publikuar me: 04/05/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit Pregatitja fizike e sport. Afati i prillit 2022
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Rezultatet Sociologji e sportit Prill 2022
Publikuar me: 26/04/2022 Shkarko
Rezultatet e Rekreacionit - Prill 2022
Publikuar me: 25/04/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit Shendeti, mirëqenia dhe administrimi I fitnesit - Master Prill 2022
Publikuar me: 25/04/2022 Shkarko
Rezultatet në provimin - METODAT E AVANCUARA TË STËRVITJES (Master)
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
Rezultatet e Provimit TTS- Afati i PRILLIT
Publikuar me: 22/04/2022 Shkarko
Metodologjia kërkimore master 2 vjeçar dhe Metodat e hulumtimit - master 1 vjeçar , afati i Prillit 2022
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
Rezultatet Bazat e Planifikimit te mesimdhenies ne shendet dhe mireqenie PRILL
Publikuar me: 21/04/2022 Shkarko
REZULTATET - Matjet dhe Testimet ne Sport 19.04.2022
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
REZULTATET - Aspektet Psikosociale ne Edukim Fizik dhe Sport
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Rezultatet Çështjet sociale në Sport dhe edukim fizik
Publikuar me: 20/04/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda Preventiva e lëndimeve në sport
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rezultati i provimit nga lënda NOT DHE SIGURIA NË PISHINË
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rez e pr. Zhvillim motorik. afati i Prill 2022
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rez e pr. Metodat kërkimore me Statistikë, Bachelor, afati i Prillit 2022
Publikuar me: 19/04/2022 Shkarko
Rezultatet nga Mejekesia Sportive - Afati I Prillit
Publikuar me: 14/04/2022 Shkarko
Rezultatet nga Anatomia funksionale - Afati I prillit
Publikuar me: 14/04/2022 Shkarko
REZULTATET NUTRICIONI NE SPORT PRILL
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Rezultatet Nutricioni dhe riaftesimi ne sport Prill
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
REZULTATET _ TE USHQYERIT NE SPORT SHENDTE DHE MIREQENIE PRILL
Publikuar me: 12/04/2022 Shkarko
Provimi Kineziologji
Publikuar me: 08/04/2022 Shkarko
Lënda Kineziterapi
Publikuar me: 08/04/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT TE FIZIOLOGJISE SE SPORTIT
Publikuar me: 07/03/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit - Metodat kërkimore me Statistikë, Bachelor, afati i Janarit 2022
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit - Metodat kërkimore - afati i Janarit 2022 Master 2 vjeçar dhe Master 1 vjeç
Publikuar me: 15/02/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT- PREGATITJA FIZIKE E SPORTISTËVE
Publikuar me: 13/02/2022 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentve në Lënden Shëndeti dhe aktiviteti fizik
Publikuar me: 13/02/2022 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentve në Lënden Didaktikë e Edukimit Fizik
Publikuar me: 13/02/2022 Shkarko
Anatomi funksionale - Rezultatet janar 2022
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Mjekesi sportive - Rezultatet janar 2022
Publikuar me: 08/02/2022 Shkarko
Rezultatet -Çështjet sociale në Sport dhe edukim fizik- janar 2022
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
REZULTATET -Aspektet Psikosociale ne Edukim Fizik dhe Sport- janar 2022
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT - ZHVILLIM MOTORIK
Publikuar me: 04/02/2022 Shkarko
Lista e Studentëve që iu nënshtruan provimit nga lënda - NOT DHE SIGURIA NË PISHINË
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lenda - Metodat e avancuara te stervitjes
Publikuar me: 02/02/2022 Shkarko
Rezultatet TTS - Bachelor, afati i janarit
Publikuar me: 01/02/2022 Shkarko
Rezultatet nga lënda Shendeti mireqenia dhe administrimi i fitnesit
Publikuar me: 25/01/2022 Shkarko
REZULTATET - Matjet dhe Testimet ne Sport 17.01.22
Publikuar me: 17/01/2022 Shkarko
Rezultatet nga Teoria e trajningut Sportiv - Afati i nentorit
Publikuar me: 04/12/2021 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentëve në Lëndën Didaktikë e Edukimit Fizik dhe Metodikë e Edukimit Fizik afati i nëntorit
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Rezultatet nga lënda VOLEJBOLL - Afati i nëntorit
Publikuar me: 02/12/2021 Shkarko
Rezultatet e Provimit Metodologjia Kërkimore me statistikë - Afati i Nëntorit
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit Zhvillim Motorik - Afati i nëntorit
Publikuar me: 30/11/2021 Shkarko
Rezultatet - Mjkesi Sportive - Konsultimet jane te henen 13.09.2021 ne ora 1100
Publikuar me: 08/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda e Traumatologjia dhe ndihma e parë
Publikuar me: 09/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga lënda e Rekreacioni sportiv (Shtator 2021)
Publikuar me: 09/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Teoria e trajningut sportive - Konsultimet dhe vendosja e notave te Enjten me 30.09.2021 ora 10h
Publikuar me: 29/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Pedagogji e Edukimit Fizik dhe Sportit - Konsultimet 05.10. 2021 nga ora 12h -13h
Publikuar me: 30/09/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit nga Lenda Bazat e planifikimit të mësimdhënies në shëndet dhe mirëqenie - Konsultimet me datë 05.10.2021 ne ora 10h00 FEFS-KL-Nr.2
Publikuar me: 01/10/2021 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentëve në Lëndën Didaktikë e Edukimit Fizik - Konsultimet mbahen Online më dt. 08.10.2021 ditë e Prente, prej orës 08.30 – 09.30 para dite.
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentëve në Lëndën Didaktikë e Edukimit Fizik - Konsultimet mbahen Online më dt. 08.10.2021 ditë e Prente, prej orës 08.30 – 09.30 para dite.
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT METODOLOGJIA KËRKIMORE ME STATISTIKË Data e konsultimeve - E HANË 11.10.2021 ORA 10.00
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT METODOLOGJIA KËRKIMORE ME STATISTIKË Data e konsultimeve - E HANË 11.10.2021 ORA 10.00
Publikuar me: 07/10/2021 Shkarko
Rezultatet Noti dhe Siguria ne Pishinë - Konsultimet 11.10.2021 nga ora 10h - 12h
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Rezultatet Noti dhe Siguria ne Pishinë - Konsultimet 11.10.2021 nga ora 10h - 12h
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
Rezultatet Nutricioni ne sport - Konsultime me datë 08.10.2021 në ora 11h00
Publikuar me: 08/10/2021 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT-ZHVILLIM MOTORIK - E MARTË 12.10.2021 ORA 10.00
Publikuar me: 10/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Pregatitja fizike e sportistëve - Data e konsultimeve E premte 15.10.2021 Ora 10.00
Publikuar me: 14/10/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit - Pregatitja fizike e sportistëve - Data e konsultimeve E premte 15.10.2021 Ora 10.00
Publikuar me: 14/10/2021 Shkarko
Rezultatet - Anatomi funksionale
Publikuar me: 15/10/2021 Shkarko
Rezultatet Mjekesi Sportive - Afati i nëntorit 2021
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko
Lista e rezultateve të provimit nga lënda Not dhe Siguria në Pishinë - Afati i nëntorit
Publikuar me: 26/11/2021 Shkarko
Rezultatet - Shkrim akademik - UP qershor 2021
Publikuar me: 12/07/2021 Shkarko
Rezultatet në TTS -Master, Konsultimet me 09.07.2021 në 14.00
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit të lëndës Not dhe Siguria në Pishinë, Orari i konsultimeve është të premten, datë 09. 07. 2021, nga ora 10.00 deri 12.00 në Sallë të Fakultetit.
Publikuar me: 08/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit Pregatitja fizike e sportistëve - Konsultimet më 8.07.2021 E ENJTE ora 10.00
Publikuar me: 06/07/2021 Shkarko
Rrezultatet e provimit, Çështjet sociale në sport dhe edukim fizik, Konsultimet me datë 06.07.2021 ne ora 13h00 FEFS-Kl-Nr.2
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rrezultatet e provimit, Bazat e planifikimit të mësimdhënies në shëndet dhe mirëqenie, Konsultimet me datë 06.07.2021 ne ora 12h00 FEFS-Kl-Nr.2
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rrezultatet e provimit, Aspektet psikosociale në Edukim Fizik dhe Sport, Konsultimet me datë 06.07.2021 ne ora 11h00 FEFS-Kl-Nr.2
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda-Teoria e trajningut sportiv - Konsultimet e marte 06.07.2021 ora 10.00
Publikuar me: 05/07/2021 Shkarko
Rezultatet- Procesi Stërvitor në Volejboll - Konsultimet mbahen të hënën 05.07.2021 nga ora 10.00 -11.00
Publikuar me: 04/07/2021 Shkarko
Rezultatet e provimit Matjet dhe Testimet në Sport, Konsultimet mbahen 05.07.2021 nga ora 10.00 -11.00
Publikuar me: 02/07/2021 Shkarko
Rezultatet - Zhvillim motorik - Konsultimet 02.07.2021 ora 11-00.
Publikuar me: 01/07/2021 Shkarko
REZULTATET E PROVIMIT METODOLOGJIA KËRKIMORE ME STATISTIKË - KONSULTIMET 02.07.2021 ORA 10 - 00
Publikuar me: 30/06/2021 Shkarko
Rezultatet e Anatomise - Konsultimet jane me daten 29.06.2021 ne oren 14-15
Publikuar me: 28/06/2021 Shkarko
Rezultatet e arritura të studentëve në Lëndën Didaktikë e Edukimit Fizik dhe Metodikë e Edukimit Fizik
Publikuar me: 26/06/2021 Shkarko
Lojërat Elementre- Rezultatet 21.06.2021
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Fair Play në Sport - Rezultatet 21.06.2021
Publikuar me: 21/06/2021 Shkarko
Rezultatet e kollokfiumit te pjeses praktike ne lenden e Hendbollit
Publikuar me: 06/06/2021 Shkarko
REZULTATET_ NUTRICIONI NE SPORT - BACHELOR
Publikuar me: 08/06/2021 Shkarko