Rregulloret
Rregullore për Studime themelore Bachelor - FEFS
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Rregullore për Studime Master - FEFS
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Rregullorja e punës së sistemit Elektronik SEMS
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Rregullore për Institutin e Hulumtimeve Shkencore - IHSh
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko