Vendimet
Vendim për lejimin e afateve plotësuese të provimeve
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Vendimi i Senatit për vazhdimin e kohëzgjatjes së diplomimit
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Vendimi mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve - Bachelor
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Vendim mbi kushtet e regjistrimit te vitit vijues Master
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Vendim per lejimin e afatit shtese te provimeve per studentet absolvent per vitin akademik 2017-2018
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko