Vendimet
1-172, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve baçelor
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko
1-171, 28.9.2023, Vendim i Senatit të UP-së, mbi kushtet e regjistrimit të vitit vijues të studimeve master
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko
2-177, 28.9.2023, Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit për përfundimin e studimeve për studentët e nivelit të studimeve baçelor, master dhe doktoratë
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko
Vendim për lejimin e afateve plotësuese të provimeve
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko
Vendim per lejimin e afatit shtese te provimeve per studentet absolvent per vitin akademik 2017-2018
Publikuar me: 26/04/2021 Shkarko