Njoftim - Paraqitja në SEMS dhe mbrojtja e temës se diplomes Bachelor dhe Master

23 Nëntor 2023
SHARE

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se:

- Paraqitja e tezës se diplomes në SEMS per afatin e nëntorit do te jetë i hapur me datë 4 dhe 5 dhjetor 2023.

Mbrojta e temes së diplomes per te gjithë kandidatet qe i kane kryer procedurat e diplomimit do të behet me datë 8 dhjetor 2023.

 

Lista ku shenon ora e mbrojtjes se tezës së diplomes per secilin kandidat do të publikohet para dates 8.12.2023.

 

Vërejtje: Të drejtë paraqitje te tezës së diplomës kanë vetëm studentët qe i kane kryer procedurat e diplomimit(barazimin dhe caktimin e mbrojtjes me mentorin e temës).

 

Nga Dekanati.