Raporti i komisionit të ankesave të provimit pranues Master

07 Tetor 2022
SHARE

Më poshtë gjeni raportin e ankesave të provimit pranues Master per vitin akademik 2022/2023, ku komisioni e ka REFUZUAR ankesën e kandidatit Gzim Muhamet Hasani me nr te aplikimit 100069.

 

Komisioni për shqyrtimin e ankesave.

FEFS