Vendim për plotësimin-ndryshimin e Vendimit me nr. prot. 4-74, dt. 10.12.2021, lidhur me lirimin nga pagesa e semestrave

15 Mars 2022
SHARE

Vendim për plotësimin-ndryshimin e Vendimit me nr. prot. 4-74, dt. 10.12.2021, lidhur me lirimin nga pagesa e semestrave:

 

Shkarko vendimin.

 

Nga Rektorati.