“Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë”

24 Maj 2022
SHARE

 “Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë”

 

1. Angazhimi i studentëve

 

2. Angazhimi i studentëve

 

3. Angazhimi i studentëve

 

4. Angazhimi i studentëve

 

5. Angazhimi i studentëve

 

6. Të drejtat e studentëve