Takim pune me drejtorin e Venture Up të UP-së, Mentor Rexhepi

20 Dhjetor 2022
SHARE

Sot me date 20.12.2022 ne ambientet e Fakultetit te Edukimit Fizik dhe Sportit u mbajt takim pune me drejtorin e Venture UP të UP-së, Mentor Rexhepin për planin Strategjik 2022-2026 të FEFS se bashku me grupin punues.

 

Nga Dekanati.