Konferenca e katërt shkëncore ndërkombëtare në edukim fizik, sport dhe shëndet / The 4th Scientific International Conference on Physical Education, Sports and Health

17 Tetor 2023
SHARE

Thirrje për punime

 

Të dashur shkenctarë,

Jemi të lumtur të ju informojmë se Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit organizon Konferencën e katërt shkencore ndërkombëtare në edukim fizik, sport dhe shëndet.

Këshilli organizativ është i nderuar të ju ftojë të kontribuoni në konferencë me punimet tuaja shkencore, e cila do të organizohet me 17 – 18 nëntor 2023.

Pranimi i abstrakteve do të jet i hapur deri me 30 tetor 2023. Prezenca juaj në konferencë do ta begatojë organizimin tonë

Linku (vegëza) i konferencës: https://fefs.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,64

Kontakti: [email protected]

Për informata shtesë do të informoheni së bashku me agjendën e konferencës. 

 

Me respekt,

Komiteti organizativ i konferencës

 

 

Call for Papers

 

Dear scientists,

We are delighted to inform you that the Faculty of Physical Education and Sports is organizing the 4th Scientific International Conference on Physical Education, Sports and Health.

The Organizing Council is honored to invite you to contribute with your scientific works in the conference, which will be held on 17-18 November 2023.

The acceptance of abstracts will be open till October 30, 2023

Conference link: https://fefs.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,64

Contact: [email protected]

You will be timely informed with the conference agenda and relevant details.  

 

Respectfully,

Organizing Council