Ftesë - Pritja solemne e studentëve të rinj(Master)

19 Tetor 2023
SHARE

Ftoheni Ju studentë të pranuar ne studimet Master per vitin akademik 2023/24 ne te dy Programet: Edukim fisik dhe Sport dhe Trajner Sportive se Viti akademik fillon, gjegjesisht  PRANIMI SOLEMN behet:

  • Me date 23.10.2023 ne ora 11:00
  • Në  Amfiteatrin e Fakultetit te Edukimit Fizik dhe Sportit.

Ardhja e juaj eshte obligueshme, mbi njohjen me orarin mesiomor, plan-programin dhe vijueshmerine.

Mireseardhje nga Menaxhmenti dhe stafi akademik i FEFS.