FEFS partner në Kongresin ndërkombëtar: INTERNATIONAL CONGRESS ON NATURAL, HEALTH SCIENCES AND TECHNOLOGY në Universitetin e Tetovës

16 Maj 2024
SHARE

Me datë 15 maj 2024 në Universitetin e Tetovës, u organizua Kongresi ndërkombëtar: 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦 𝗢𝗡 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟, 𝗛𝗘𝗔𝗟𝗧𝗛 𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦 𝗔𝗡𝗗 𝗧𝗘𝗖𝗛𝗡𝗢𝗟𝗢𝗚𝗬 .

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe i Sportit të Universitetit të Prishtinës, është partner i Kongresit dhe merr pjesë edhe me prezentime në Konferencën e 9 Ndërkombëtare Ballkanike në Shkenca Sportive.