KONFERENCA E 7-të NDËRKOMBËTARE BALLKANIKE NË SHKENCA TË SPORTIT - UNIVERSITETI I TETOVËS

18 Maj 2022
SHARE

KONFERENCA E 7-të NDËRKOMBËTARE BALLKANIKE NË SHKENCA TË SPORTIT
organizuar nga

Fakulteti i Kulturës Fizike, UNIVERSITETI I TETOVËS

në partneritet me

Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, KOSOVË

18-19 maj 2022