Raportet e komisionit vlerësues për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2022/2023

29 Qershor 2022
SHARE

Në linqet e poshtëshenuara gjeni raportet e komisionit vlerësues për pozitat 1-8, për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm për vitin akademik 2022/2023:

Pozita nr 1

Pozita nr 2

Pozita nr 3

Pozita nr 4

Pozita nr 5

Pozita nr 6

Pozita nr 7

Pozita nr 8

 

 

 

Kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë ankese pranë komisionit për ankesa në fakultet nga ora 10:00 deri në ora 12:00, brenda 8 ditëve nga data e publikimit të raporteve në uebfaqe të fakultetit.

 

Nga Dekanati