Planprogramet Master
02 Master i RI 60 Kredi - Edukim Fizik dhe Sport 2023-24
Publikuar me: 01/10/2023 Shkarko
Planprogrami Trajner Sportiv 1 Vjeçar 2021-2025
Publikuar me: 19/10/2022 Shkarko
Planprogrami Master 2 Vjeçar 2022
Publikuar me: 19/10/2022 Shkarko
Programit Master 2 vjeqar - 2016-2019
Publikuar me: 14/07/2021 Shkarko
Programi i Masterit (2013-2015)
Publikuar me: 25/01/2023 Shkarko